První olomoucká paliativní konference | 9. 12. 2021

 • POŘADATELÉ: Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
 • POD ZÁŠTITOU:
  • ředitele prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. FN Olomouc
  • prof. MUDr. Bohuslava Melichara, Ph.D. přednosty Onkologické kliniky FN Olomouc
  • Ing. Andrey Drobiličové náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc
 • Prezenční a distanční forma konference
 • Bez účastnického poplatku

Při účasti prezenční formou budete vyzváni k předložení jednoho z dokladů:

 • certifikát očkování
 • negativní výsledek COVID testu (antigen nebo PCR)
 • potvrzení ochranné lhůty 180 dní po pozitivním testu COVID

 • 9:00 – 9:15 Zahájení konference
 • 09:15 – 10:00 Quo vadis, paliativní medicíno? H. Švébišová
 • 10:00 – 10:15 Paliativní ambulance ve FNOL H. Švébišová 
 • 10:15 – 10:30 Přestávka na kávu
 • 10:30 – 10:45 Paliativní ambulance očima sestry K. Borovičková
 • 10:45 – 11:00 Činnost podpůrného a paliativního týmu ve FNOL M. Mojová
 • 11:00 – 11:15 Perinatální paliativní péče ve FNOL J. Hálek., J. Rellová
 • 11:15 – 11:30 Klinický farmaceut v podpůrném a paliativním týmu J. Voláková
 • 11:30 – 11:45 Když není nemocné jen tělo... V. Vurst
 • 11:45 – 12:15 Oběd
 • 12:15 – 13:15 „Hospic - brzo nebo pozdě? Aneb kdy indikovat pacienta pro hospicovou péči?“ I. Závadová
 • 13:15 – 13:30 Přestávka na kávu
 • 13:30 – 13:45 Domácí parenterální výživa u pokročilé malignity E. Meisnerová
 • 13:45 – 14:00 Naše zkušenosti s domácí parenterální výživou u nemocných v pokročilé fázi nádorového onemocnění  D. Vrzalová, L. Daniš, L. Šeflová, S. Turková, D. Zelinková
 • 14:00 – 14:15 Hodnotenie potrieb pacientov v paliatívnej starostlivosti L. Šáteková, L. Machálková
 • 14:15 – 14:30 Ošetřovatelský management únavy u pacientů v paliativní péči L. Machálková, L. Šáteková
 • 14:30 – 14:45 Nejste sami – mobilní hospic a jeho pětileté působení v Olomouci a okolí Š. Šaňáková
 • 14:45 – 15:00 Diskuze, závěr konference