Seminář Podpůrného a paliativního týmu FN Olomouc

  • Kdy: 4. 10. 2021 | 14 - 17 hodin

  • Kde: Nová budova Teoretických ústavů LF UP v Olomouci | posluchárna TD/2.517

Program:

  • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. - Kdy je správný čas na zahájení paliativní péče
  • Jindřiška Voláková, PharmDr. - Opioidy v paliativě

Prosíme, rezervujte svou účast.