Pomáháme lidem trpícím život ohrožujícím onemocněním, jejich blízkým a ošetřujícímu personálu

"Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí." 

Seneca

Poskytujeme podporu pacientům s život limitujícím onemocněním a jejich rodinám. Současně pomáháme ošetřujícím týmům zdravotníků. Náš tým tvoří lékaři, sestry, psychologové, sociální pracovníci a další odborníci včetně duchovního a pracovníka pro sběr dat. Mohli jsme již nabídnout pomocnou ruku stovkám pacientů a jejich rodinám. Mezi našimi klienty byly i děti. Spolupracovali jsme s kolegy z různých pracovišť nemocnice, například z Onkologické kliniky, Dětské kliniky, Porodnicko-gynekologické kliniky, chirurgických a interních klinik, Oddělení geriatrie nebo jednotky Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Pilotní provoz paliativního týmu je hrazen z projektu „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Ambulance aktivního zdraví | Paliativní péče