Aktuality

Odborníci testují telemedicínské prostředky v péči o paliativní pacienty
10. 8. 2021

Odborníci testují telemedicínské prostředky v péči o paliativní pacienty

Dopady restrikcí spojených s pandemií COVID-19 pociťujeme všichni. Onemocnění a protiepidemická opatření naše životy změnily – často velmi bolestně až fatálně. Zvláštní skupinou jsou chronicky nemocní a také paliativní pacienti, tedy ti, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Zcela zásadně se jich dotýká omezení neakutní zdravotní péče, což pro ně může mít nevratné následky, a to jak tělesné, tak duševní.

Přečíst
Zdenka Krhutová: Díky moderním technologiím nejsem na svou nemoc sama
10. 8. 2021

Zdenka Krhutová: Díky moderním technologiím nejsem na svou nemoc sama

Jednou z pacientek s diagnózou srdečního selhání, které Fakultní nemocnice Olomouc nabídla účast v projektu zaměřeném na psychologickou podporu paliativních pacientů a rodinných příslušníků, je Zdenka Krhutová z Frýdku-Místku. Členové projektového týmu se shodují, že paní Krhutová je výjimečná pacientka. Je velmi zodpovědná a informovaná v přístupu ke svému nevyléčitelnému onemocnění, nebývale vstřícná k moderním technologiím a ochotná učit se novým věcem.

Přečíst
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc zřizuje paliativní ambulanci. Postupně přibudou i na dalších klinikách
1. 7. 2021

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc zřizuje paliativní ambulanci. Postupně přibudou i na dalších klinikách

Od července zahajuje ve Fakultní nemocnici Olomouc provoz Ambulance paliativní péče. Ta bude působit při Onkologické klinice a její zřízení je dalším krokem největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě ke zlepšování komplexní péče o nemocné s postupujícím onemocněním, u nichž je ukončena léčba ovlivňující tuto nemoc a je očekáváno další zhoršování zdravotního stavu. Paliativní ambulance budou následně působit i na dalších klinikách FN Olomouc.

Přečíst
Podpůrný paliativní tým FN Olomouc se během webináře podělí o zkušenosti
15. 2. 2021

Podpůrný paliativní tým FN Olomouc se během webináře podělí o zkušenosti

Déle než rok a půl již ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje konziliární tým paliativní péče. Profesionálové různých odborností - lékaři, všeobecné sestry, psychologové, sociální pracovnice a nemocniční kaplan- pomáhají v těžkých životních situacích pacientům trpícím život ohrožujícím onemocněním, ale také jejich blízkým a ošetřujícímu personálu.

Přečíst