Zkušenosti pacientů a blízkých

Jak jste se o paliativním týmu dozvěděla?

V době, kdy manžel vážně onemocněl, nevěděla jsem, co se děje, a potřebovala jsem nějaký záchytný bod. Začala jsem hledat informace, koupila si knížky, ptala se známých. Nakonec jsem objevila článek o novém pilotním projektu ministerstva zdravotnictví. Už ani přesně nevím, kde jsem ten článek zachytila. Myslím, že to bylo na stránkách fakultní nemocnice. Po konzultaci s kamarádkou, která v nemocnici pracuje, jsem paliativní tým oslovila a hned mi nabídli možnost setkání a rozhovoru.

Proč jste se na tým obrátila?

Nová, neznámá, bolestivá situace, se kterou jsme si nevěděli rady. Otázky, jak vše zvládnout, jak co nejlépe pomoci milovanému blízkému v jeho těžkém údělu. To byl hlavní důvod. Byla jsem vděčná za jakoukoliv odbornou pomoc.

Jakou formou vám byl tým nápomocen?

S paliativním týmem jsme se sešli na konzultaci. Vše mi trpělivě vysvětlili. Paní doktorka Marečková pomáhala psychologickou radou, pan doktor Hálek nás spolu se sestrou navštívili, ochotně vyslechli a pomohli i s vhodnou medikací.

Jak jste byl se spoluprací spokojená?

Spolupráci s týmem jsem velmi uvítala. Byla jsem ráda, že za námi někdo stojí a že je tady ta možnost - někomu se svěřit, kdo pomůže. V době, kdy se manželovo zdraví prudce zhoršilo, byl hospitalizovaný a byl zákaz návštěv. Paliativní tým mi umožnil, abych mohla být se svým manželem do poslední chvíle, za což jsem nesmírně vděčná.

Co konkrétně na práci paliativního týmu oceňujete?

Jsem ráda, že existuje něco takového, jako je paliativní tým. V nelehké situaci nám velmi pomohli. Oceňuji zejména individuální, lidský přístup a ochotu nemocným i jejich blízkým pomoci. Za to jim patří velký dík.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní PhDr Marii Marečkové Ph. D., která je členkou Podpůrného a Paliativnįho týmu Fakultní nemocnice Olomouc za pomoc a podporu v době, kdy jsem jen těžko hledala smysl života.

V životě se bohužel setkáváme se situací, která je pro nás ta nejhorší... a to ztráta toho nejbližšího a milovaného člověka. Ztráta je o to těžší, pokud přįjde v době, kdy to vůbec nečekáte, přijde náhle, ale s o to vėtší razancí, než byste v životě kdy tušili. A právě v této době příjde někdo, kdo vám poskytne radu a pomoc, kterou potřebujete. Neřekne to, co byste tak rádi slyšeli a ani nevrátí to, co je bohužel pryč. Ale je tu pro vás a snaží se kdykoli - nezáleží na čase - pomoci vám tuto těžkou situaci zvládnout. Je to takový maják v bouři, který svití pro vás. Naviguje vás a pokouší se vás dovést do přístavu... zpět do života a dát opět životu smysl. Je to zajisté těžké a psychicky náročné povolání, ale tak neskutečně potřebné v tu danou chvíli.

Děkuji z celého srdce za vaši podporu, vaše slova, pomoc a pochopení.

S úctou Irena Fryčáková