Zkušenosti zdravotníků

Naše role je skutečně podpůrná, nezasahujeme specialistům do léčby a medikace, snažíme se koordinovat další péči o pacienta včetně komunikace s ním. Chceme být pro lékaře a sestry na pracovištích FN Olomouc pomocníky, kteří jim ulehčí velmi náročnou práci. Někteří se možná obávají spolupráce s námi, domnívají se, že se budeme plést do jejich kompetencí. Rozhodně tomu tak není. Svědčí o tom ostatně reakce lékařek a lékařů, s nimiž jsme již se mohli na péči o lidi trpící život ohrožujícím onemocněním podílet.

Jak jste se o paliativním týmu dozvěděla?

O paliativním týmu jsem se dozvěděla hned v úvodu, když začal ve FN Olomouc fungovat, a to prostřednictvím oznámení na intranetu FN Olomouc a také díky paní doktorce Lazárové.

Proč jste se na tým obrátila?

Na paliativní tým jsem se obrátila víckrát kvůli našim pacientům, kteří byli v terminálním stádiu srdečního selhání. Těmto pacientům a jejich rodinám jsme chtěli být nápomocni v této nelehké fázi jejich onemocnění a nastínit jim možnosti, které jsme schopni jim nabídnout.

Jakou formou vám byl tým nápomocen?

Paliativní tým má v tomto rozhodování roli pomocníka. Jeho pracovníci jinou formou vysvětlí pacientovi a jeho rodině celou situaci. Představí jim možnosti - mobilní či „kamenný“ hospic, předá jim potřebné kontakty a formuláře, vysvětlí jim, o jaké příspěvky si mohou žádat. Pacienti i jejich rodiny mohou využít také pomoci psychologa. Ve většině případů preferovali naši pacienti možnost strávit poslední chvíle svého života v domácím prostředí v kruhu svých nejbližších. A právě díky paliativnímu týmu se v této nelehké životní fázi nezatěžovali vyřizováním a nelehkou administrativou.

Jak jste byl se spoluprací spokojena?

S prací paliativního týmu jsem nesmírně spokojena a budu jeho pomoci určitě využívat i v budoucnosti.  Práci paliativního týmu oceňuji ve více ohledech - pomoc psychologa, role pomocníka a průvodce nelehkou životní situací, který se vyzná i v administrativních a sociálních aspektech, které my lékaři nemáme v malíčku a nemůžeme je tedy pacientům náležitě vysvětlit.

Jak jste se o paliativním týmu dozvěděl?

Od mladých kolegů a také přímo od členů paliativního týmu, kteří u nás na klinice působí. Poskytli nám informace o jeho fungování, ale také byla vidět jejich odvedená práce. Zašel jsem si taky na úvodní informativní přednášku na II. interní klinice.

Proč jste se na tým obrátil?

Na tým jsem se obrátil jako začínající lékař, který nevěděl, jak systém k zajištění následné péče funguje. Později, když jsem se díky paliativnímu týmu začínal v problematice orientovat, obracel jsem se na tým pro jeho komplexnost. Řeší všechny aspekty života v následné péči rychle a především svědomitě.

Jakou formou vám byl tým nápomocen?

Odbornou konzultací, zajištěním následné péče, psychologickou podporou pro pacienta, organizováním rodinného „sezení“…

Jak jste byl se spoluprací spokojen?

Velmi. Nepřetržitá možnost kdykoli během pracovní doby zavolat a konzultovat činí spolupráci dynamickou a umožňuje oběma stranám rychle reagovat na změny.

Co konkrétně na práci paliativního týmu oceňujete?

Tým poskytuje lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou, atd. konzultaci ošetřujícímu lékaři, ale zároveň také ihned pomoc pacientovi. Tedy profesionalitu, komplexnost a svižnost. Oceňuji však především lidský a empatický přístup celého týmu.

Jak jste se o paliativním týmu dozvěděla?

Bylo to v samotných začátcích, při zakládání týmu, přímo od MUDr. Hálka.

Proč jste se na tým obrátila?

Potřebovala jsem nestrannou a pokračující podporu pro blízké pacienta. Úplně první kontakt jsem iniciovala se zadáním „podpora rodiny pacienta v bezvědomí s velmi nepříznivou prognózou“, následovalo zadání pro klinického farmaceuta s vytipováním možných lékových interakcí, které by se mohly nepříznivě ovlivňovat vědomí a psychiku pacienta, dalším bylo duchovní doprovázení rodičů dospělého umírajícího syna.

Jakou formou vám byl tým nápomocen?

Protože jsem požadavek jasně specifikovala, vždy se mi a samozřejmě především pacientům a jejich blízkým dostalo pomoci šité na míru. Velmi oceňuji kontinuitu a flexibilitu pomoci paliativního týmu a ochotu hledat individuální řešení.

Co konkrétně na práci paliativního týmu oceňujete?

Oceňuji profesionalitu každé zastoupené odbornosti, dotažení do konce, spolehlivost. Respekt k člověku, jeho individuálním potřebám a přáním, bez alibismu.

Jak jste se o paliativním týmu dozvěděla?

Informovali mě mé kolegyně a kolegové na Onkologické klinice.

Proč jste se na tým obrátila?

Na tým se často obracím, pokud potřebuji pomoci se zajištěním následné péče u pacientů nebo se zjištěním obecně rodinné a sociální situace daného pacienta.

Jakou formou vám byl tým nápomocen?

Zjistili, jaká je sociální situace pacienta, pomohli mi získat informace, jaká je v místě jeho bydliště možná následná péče a následně tuto péči pomohli zajistit. Také intenzivně komunikovali s rodinou a usnadnili hledání přijatelného řešení pro všechny zúčastněné. Tímto mi mimo jiné pomohli ušetřit čas, který jsem potom mohl věnovat péči o pacienty. Komunikovali se mnou hojně telefonicky a také přišli velmi ochotně i za mnou a za pacienty přímo na oddělení.

Jak jste byl se spoluprací spokojen?

S paliativním týmem spolupracuji již téměř rok a musím říci, že se spoluprací jsem spokojen čím dál více. V počátcích se mohlo zdát fungování týmu snad někdy zdlouhavé, ale s postupem času je stále hladší, pružnější a rychlejší a jejich tak potřebná pomoc se na oddělení dostavuje ze dne na den.

Co konkrétně na práci paliativního týmu oceňujete?

Oceňuji, jak je nyní tým sehraný a že zahrnuje nejen sestry schopné zajistit následnou péči, ale i lékařky či lékaře a psycholožky schopné zase pomoci s dalšími aspekty péče o pacienta. Tento multidisciplinární rozměr týmu je velmi důležitý. Jednoduše tak jedním telefonátem (s vždy velmi ochotnou sestrou na klapce 5407) můžu u pacienta rozjet jak zajištění následné péče a rozhovory s rodinou o sociální situaci, tak třeba díky paní psycholožce citlivě zjistit, jaký je náhled pacienta na celou situaci.

Velmi oceňuji, jak významnou roli nyní paliativní tým v naší nemocnici sehrává a jak moc mi ulehčuje práci a šetří čas, který tak můžu věnovat péči o pacienty. Doufám, že paliativní tým bude v naší nemocnici fungovat i nadále, je to v zájmu nejen nás lékařů, ale věřím, že i v zájmu pacientů a jejich rodin. Děkuji a těším se na další spolupráci.