O nás

Multidisciplinární tým tvoří profesionálové různých odborností (lékaři, všeobecné sestry, psychologové, sociální pracovnice, duchovní). Členové týmu jsou k dispozici pro pacienty se závažným – život ohrožujícím onemocněním a jejich blízkým. Základem práce týmu je jeho spolupráce s ošetřujícím týmem – tedy personálem oddělení, kde je pacient hospitalizován.

V nemocnici je řada pacientů, u nichž vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nastává otázka, zda další snaha o léčbu nepůsobí více škody než užitku. Jsou to typicky někteří onkologičtí pacienti s onemocněním v pokročilém či konečném stadiu. Dalšími takovými diagnózami jsou například srdeční selhání, chronická bronchitida, jaterní onemocnění či některé neurologické diagnózy. 

Hlavním úkolem členů paliativního týmu je koordinace další péče o pacienta včetně komunikace s ním. Ptáme se jej, co by si on sám přál, co je pro něj důležité, zjistíme ve spolupráci s ošetřujícím týmem všechny dostupné možnosti. Na tomto základě je možné stanovit plán další péče: dohodnout její rozsah a také kde a jak může probíhat. Může si přát být doma nebo v jiném zařízení, případně může mít jiná přání a potřeby. Samozřejmou součástí paliativní péče je snaha o řešení nepříjemných příznaků doprovázející onemocnění - bolesti, nevolnosti a podobně. Velmi důležitá je i komunikace s rodinou a sjednocení názorů na to, jaký bude v konkrétním případě další postup.

Pacient přitom nadále zůstává v péči svého ošetřujícího lékaře, jenž by jako první měl v odůvodněných případech kontaktovat paliativní tým.