Aktuality

Telemedicína usnadňuje život i rodinám s chronicky nemocnými dětmi
1. 9. 2022

Telemedicína usnadňuje život i rodinám s chronicky nemocnými dětmi

Na dobu nejpřísnějších protiepidemických opatření, která naše životy sešněrovala ve snaze zabránit šíření onemocnění COVID-19, bychom pravděpodobně všichni nejradši zapomněli. Jenže překotné a radikální omezení osobních kontaktů, sociálních vazeb, běžného života vůbec nastolilo řadu závažných otázek a úvah o systémovém řešení podobných krizových situací.

Přečíst
Odborníci testují telemedicínské prostředky v péči o paliativní pacienty
10. 8. 2021

Odborníci testují telemedicínské prostředky v péči o paliativní pacienty

Dopady restrikcí spojených s pandemií COVID-19 pociťujeme všichni. Onemocnění a protiepidemická opatření naše životy změnily – často velmi bolestně až fatálně. Zvláštní skupinou jsou chronicky nemocní a také paliativní pacienti, tedy ti, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Zcela zásadně se jich dotýká omezení neakutní zdravotní péče, což pro ně může mít nevratné následky, a to jak tělesné, tak duševní.

Přečíst
Zdenka Krhutová: Díky moderním technologiím nejsem na svou nemoc sama
10. 8. 2021

Zdenka Krhutová: Díky moderním technologiím nejsem na svou nemoc sama

Jednou z pacientek s diagnózou srdečního selhání, které Fakultní nemocnice Olomouc nabídla účast v projektu zaměřeném na psychologickou podporu paliativních pacientů a rodinných příslušníků, je Zdenka Krhutová z Frýdku-Místku. Členové projektového týmu se shodují, že paní Krhutová je výjimečná pacientka. Je velmi zodpovědná a informovaná v přístupu ke svému nevyléčitelnému onemocnění, nebývale vstřícná k moderním technologiím a ochotná učit se novým věcem.

Přečíst
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc zřizuje paliativní ambulanci. Postupně přibudou i na dalších klinikách
1. 7. 2021

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc zřizuje paliativní ambulanci. Postupně přibudou i na dalších klinikách

Od července zahajuje ve Fakultní nemocnici Olomouc provoz Ambulance paliativní péče. Ta bude působit při Onkologické klinice a její zřízení je dalším krokem největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě ke zlepšování komplexní péče o nemocné s postupujícím onemocněním, u nichž je ukončena léčba ovlivňující tuto nemoc a je očekáváno další zhoršování zdravotního stavu. Paliativní ambulance budou následně působit i na dalších klinikách FN Olomouc.

Přečíst