Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc zřizuje paliativní ambulanci. Postupně přibudou i na dalších klinikách

1. 7. 2021

Od července zahajuje ve Fakultní nemocnici Olomouc provoz Ambulance paliativní péče. Ta bude působit při Onkologické klinice a její zřízení je dalším krokem největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě ke zlepšování komplexní péče o nemocné s postupujícím onemocněním, u nichž je ukončena léčba ovlivňující tuto nemoc a je očekáváno další zhoršování zdravotního stavu. Paliativní ambulance budou následně působit i na dalších klinikách FN Olomouc.

„Náplní péče paliativní ambulance je starost o nemocného na sklonku jeho života, zlepšení kvality života, zmírnění bolesti a nutriční péče.  Ambulance klade důraz na význam rodiny a nejbližších přátel pacienta, nechce vytrhávat nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb. Snaží se umožnit jim prožít poslední období života v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých. Součástí naší práce je i pomoc nejbližší rodině po stránce sociální, tedy například konzultace problematiky příspěvků na péči, zajištění následnosti péče o nemocného prostřednictvím praktického lékaře, zařízení sociální péče nebo mobilních nebo kamenných hospiců,“ vysvětluje vedoucí Ambulance paliativní péče Onkologické kliniky MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.

V rámci komplexní péče nabídne ambulance péči psychologa, kaplana či sociální sestry. „Nabízíme všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomoc se zvládáním jejich zármutku i po smrti blízkého člověka. Umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením,“ je přesvědčena primářka Onkologické kliniky FN Olomouc MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Do péče paliativní ambulance může nemocného objednat Podpůrný a paliativní tým Fakultní nemocnice Olomouc nebo přímo ošetřující lékař. Do Ambulance paliativní péče Onkologické kliniky se lze ke konziliárnímu vyšetření objednat také na telefonu 588 445 467, a to na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře jiného zdravotnického zařízení.

Více o fungování Podpůrného a paliativního týmu FN Olomouc se dozvíte ZDE.