Podpůrný a paliativní tým FN Olomouc pořádá seminář

15. 9. 2021

Již déle než dva roky je pacientům, ale také kolegům z různých klinik a oddělení k dispozici Podpůrný a paliativní tým Fakultní nemocnice Olomouc. Odborníci rozličných specializací - lékaři, všeobecné sestry, psychologové, sociální pracovnice a nemocniční kaplan- pomáhají v těžkých životních situacích pacientům trpícím život ohrožujícím onemocněním, ale také jejich blízkým a ošetřujícímu personálu. O své činnosti informují zdravotnický personál FN Olomouc jak prostřednictvím webových stránek paliativnitym.fnol.cz, tak na seminářích či webinářích. Další takové setkání pořádá Podpůrný a paliativní tým v pondělí 4. 10. 2021 od 14 do 17 hodin. V posluchárně TD/2.517 v nové budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci zazní příspěvky MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. a Jindřiška Voláková, PharmDr.

Zatímco jeden z průkopníků paliativní medicíny v České republice, onkolog a paliativní lékař Masarykova onkologického ústavu v Brně bude hovořit o tom, kdy je správný čas na zahájení paliativní péče, klinická farmaceutka FN Olomouc se bude věnovat využití opioidů v paliativě.

Vzhledem k omezené kapacitě posluchárny prosíme o rezervaci účasti ZDE: https://paliativnitym.fnol.cz/seminar.