Členové týmu

MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.

MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.

Lékařka Onkologické kliniky FN Olomouc

e-mail: hana.kalabova@fnol.cz 

Více jak deset let pracuji na onkologii a v posledních letech se věnuji také paliativní medicíně. Jsem ráda, že možnosti pro pomoc onkologickým pacientům se každým rokem rozšiřují a prožívám vždycky velkou radost, když dochází ke zlepšení zdravotního stavu nebo dokonce k uzdravení. Navzdory veškerému snažení však možnosti ani současné medicíny nejsou všemocné. Vyznávám, že pacient má právo znát všechny informace o svém zdravotním stavu a o výhledu v léčbě. Záleží mi ale i na jeho názoru. Každého pacienta se snažím vidět v kontextu jeho života, hodnot které vyznává a jeho rodiny. Proto nabízím nejen informace, ale i naslouchání. Svým kolegům nabízím dialog o možnostech paliativní péče. 

PharmDr. Jindřiška Voláková

PharmDr. Jindřiška Voláková

Klinický farmaceut

e-mail: Jindriska.Volakova@fnol.cz 

Ke studiu farmacie mě přivedl tajemný svět bylinek, jejichž účinky jsem od dětství nadšeně testovala na všech v mém okolí. Již během studia jsem dostala příležitost pracovat jako dobrovolník v několika kamenných hospicích, což mi umožnilo nahlédnout do jedné z oblastí paliativní péče. Snaha pohlížet na člověka celostně, respekt k důstojnosti a jedinečnosti každého z nás, péče věnující se nejen nemocnému, ale i jeho blízkým, důraz na otevřenost a komunikaci - to jsou atributy, které mě na paliativní péči nadchly a jsou pro mě stálou inspirací.

V současné době pracuji jako klinický farmaceut ve FN Olomouc a spolupracuji s mobilním hospicem Nejste sami.  Smyslem práce klinického farmaceuta je pomoci optimalizovat použití léčiv tak, aby pacientovi co nejefektivněji pomáhala a přinášela co nejmenší rizika.  
Lékařům mohu nabídnout posouzení a optimalizaci lékového režimu pacienta.  

Velmi mě těší i přímá práce s pacienty a jejich blízkými.  Nabízím individuální poradenství týkající se léčiv, léčivých rostlin, příp. potravních doplňků.

Vítězslav Vurst, B.Th.

Vítězslav Vurst, B.Th.

Nemocniční a hospicový kaplan

e-mail: Vitezslav.Vurst@fnol.cz 

Jsem nemocničním a hospicovým kaplanem. Mám více jak desetiletou praxi v nemocnici, a v současné době působím v mobilním hospici.

Potkávám se s lidmi, kterým do jejich života vstoupila nemoc, bolest a utrpení. Nevím proč se tak právě v jejich životě děje a nemám odpověď na všechny otázky.  Věřím, že i těžká životní situace má svou hodnotu a význam, a že život každého z nás má nějaký přesah a smysl. Ke každému člověku přistupuji s respektem k jeho hodnotám a situaci.

Pacientům a jejich blízkým nabízím prostor pro rozhovor a naslouchání, ale také oporou při hledání toho, co je možné v jejich náročné situaci dělat.

Zdravotníkům mohu nabídnout podporu v jejich službě a také pomoc při sdělování nepříjemných zpráv.   

Mgr. Pavla Bukvová

Mgr. Pavla Bukvová

Porodní asistentka Porodnicko-gynekologické kliniky,
zdravotně-sociální pracovnice

e-mail: Pavla.Bukvova@fnol.cz 

Při svém působení na oddělení gynekologie jsem si stále víc uvědomovala, že to co naše pacientky trápilo, nebylo pouze onkologické onemocnění. Nemoc před ně často postavila problémy, na které nebyly a nemohly být připraveny. Často otevíraná témata se týkala jejich běžného života, vztahů, zabezpečení, podpory, atd. Sociální škola, kterou jsem při práci vystudovala, mi umožnila nejen lépe rozumět jejich problémům, ale také nabízet možnosti k řešení. Jsem ráda, že můžu být součástí také paliativního týmu a pacientům a jejich blízkým nabídnout podporu a sociální poradenství, ale také naprosto konkrétní kroky, které jim v jejich složité situaci ulehčí. 

Lenka Jančíková

Lenka Jančíková

Vedoucí sestra týmu

e-mail: Lenka.Jancikova@fnol.cz

V paliativním týmu ve FN Olomouc pracuji jako zdravotní sestra.

K vnímání důležitosti specifického přístupu k těžce nemocným pacientům a jejich rodinám mě přivedla osobní zkušenost z naší rodiny. V době vážné nemoci mého tchána, jsem vnímala, jak moc bychom všichni (my i on) potřebovali mít na blízku někoho, na koho se můžeme kdykoliv obrátit. 

Jsem ráda, že dnes můžeme nabízet jiným to, co nám tenkrát tolik scházelo. K našim pacientům  přistupuji v kontextu jejich nemoci, ale i potřeb. Jsem ráda, že mohu být nápomocna nejen pacientům, ale i jejich rodinám a blízkým. Své síly spojujeme k tomu, aby každý den života byl nejen odžitý, ale v rámci možností také dobře prožitý.

MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

Dětský lékař se zaměřením na neonatologii, dětskou neurologii a paliativní medicínu

e-mail: Jan.Halek@fnol.cz 

Jan Hálek působí ve FN Olomouc, člen konziliárního týmu paliativní péče. Lékař dětského týmu mobilního hospice Nejste sami Olomouc. Lektor kurzů dětské paliativní péče ICPCN, místopředseda sekce dětské paliativní péče ČSPM.

Marcela Mojová

Marcela Mojová

Všeobecná sestra

e-mail: Marcela.Mojova@fnol.cz

Narodila jsem se do rozvětvené rodiny a z ní také pochází můj vztah k lidem a touha pomáhat. Stát se zdravotní sestrou bylo naplněním mého trvalého přání. Po vystudování střední zdravotnické školy jsem v roce 1998 nastoupila do Fakultní nemocnice Olomouc. Od roku  2011 jsem začala pracovat na onkologické klinice, kde jsem se poprvé setkala s myšlenkou paliativní péče. Poznání toho, že v každé fázi a podobě onemocnění můžeme pacientům a jejich rodinám nabídnout konkrétní pomoc a podporu, bylo pro mne velkým povzbuzením a motivací k další práci. A proto když přišla možnost spolupodílet se na vytvoření paliativního týmu ve FNOL, okamžitě  jsem tuto výzvu přijala. Svým kolegyním a kolegům nabízím své zkušenosti, které jsem získala dlouholetou prací s onkologickými pacienty. Pacientům a jejich rodinám nabízím otevřenost a prostor pro sdílení obav a otázek spojených s onemocněním.

Jana Rellová

Jana Rellová

Dětská sestra Novorozeneckého oddělení, koordinátorka týmu

Pracuje jako sestra na Novorozeneckém oddělení FN Olomouc a v mobilním hospici Nejste sami Olomouc (tým pro dětské pacienty). Je lektorkou kurzů dětské a perinatální paliativní péče ICPCN.  

MUDr. Renáta Aiglová, Ph.D.

MUDr. Renáta Aiglová, Ph.D.

Lékařka I. interní kliniky - kardiologické

e-mail: Renata.Aiglova@fnol.cz

Již 7 let pracuji jako lékařka na I. interní klinice-kardiologické, kde se konkrétně věnuji péči o pacienty s chronickým srdečním selháním. Právě péče o tyto nemocné vyžaduje komplexní přístup, jehož nedílnou součástí je i paliativní péče. Právě péče o pacienty v terminální fázi onemocnění by měla být založena na diskusi o preferencích nemocného i jeho rodiny a role zdravotníka spočívá spíše v roli pomocníka v nelehké životní situaci. Jsem ráda, že mohu být součástí podpůrného paliativního týmu a spolupodílet se na péči o tyto nemocné.

MUDr. Veronika Bezděková

MUDr. Veronika Bezděková

Lékařka Novorozeneckého oddělení

e-mail: Veronika.Bezdekova@fnol.cz

Pracuji jako lékařka na novorozeneckém oddělení, kde jsem se poprvé setkala s paliativní péčí. Také tam se mi naskytla cesta do mobilního hospice, kde jsem součástí dětského týmu. V paliativní medicíně jsem objevila to, co mi jinde chybělo, a to otevřenost, individuální přístup k pacientovi a obrovská smysluplnost. Odměnou za mou práci je pocit naplnění a vděčnost, kterou mi přináší setkání nejen s pacienty, ale i s jejich blízkými, se kterými mohu sdílet jejich nelehký osud. 

Marcela Mikešová

Marcela Mikešová

Všeobecná sestra

V paliativním týmu pracuji jako zdravotní sestra. Při své práci se setkáváme s lidmi, kterým do života vstoupila vážná nemoc a já si velice vážím jejich důvěry, se kterou si nás pouští do své blízkosti. Za jejich odvahu jim můžeme nabídnout otevřenou komunikaci a podporu. V tom vidím velký smysl.

Mgr. Drahomír Ševčík

Mgr. Drahomír Ševčík

Psycholog

Mgr. Zdeňka Kubalová

Klinická psycholožka

e-mail: Zdenka.Kubalova@fnol.cz