Co nabízíme?

  • podporu při tvorbě a formulaci léčebných cílů, priorit a plánu péče,
  • podporu a pomoc s obtížnou komunikací,
  • podporu při zajištění návazné péče v domácím prostředí nebo v jiných zdravotnických zařízeních (domácí zdravotní péče, domácí nebo lůžkový hospic, asistenční služby, lůžka následné péče), orientaci v systému sociálních dávek a zajišťování kompenzačních pomůcek,
  • nastavení nebo úpravu léčby symptomů doprovázejících onemocnění ve spolupráci s klinickým farmakologem a algeziology,
  • poskytnutí krizové intervence v souvislosti se sdělením nepříznivé diagnózy a prognózy, psychologickou podporu pacientům v pokročilé fázi onemocnění i jejich blízkým/příbuzným,
  • součástí týmu je duchovní nabízející spirituální nebo duchovní podporu, vždy s respektem k jejich přesvědčení, tedy jak věřícím, tak těm, kdo jsou bez náboženského vyznání.